Privacybeleid

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier bij te houden. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid.
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik mijn belastingaangifte kan doen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.
Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn vanaf 20 jaar ingaat vanaf het 18 levensjaar. De gegevens blijven bewaard tot het 39ste levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
1. Uw naam, adres en woonplaats.
2. Uw geboortedatum.
3. De datum van de behandeling.
4. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Shiatsubehandeling’.
5. De kosten van het consult.
6. Naam zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer.

Website

Versleutelde data

De website is voorzien van een zgn ssl certificaat. Dit betekent dat de verbinding tussen uw browser naar de website van Zweefke en visa versa is gecodeerd. Data wordt hierdoor zodanig versleuteld dat deze niet door derden is in te zien of aan te passen.

Cookies

De website maakt alleen gebruik van functionele cookies welke het gebruik van de website verbeteren. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies die je internetgedrag analyseren, zgn analytische cookies en zgn tracking cookies, cookies die persoonlijke informatie opslaan.

Google maps

Op de Contact-pagina vind u een kaartje met de locatie van mijn praktijk. Deze is afkomstig van Google maps. Vanuit dit kaartje kan worden doorgeklikt naar de pagina van Google maps. Google hanteert haar eigen privacybeleid. Meer informatie over het beleid van Google vind je op deze pagina.

Externe links

Regelmatig zal er verwezen worden naar externe websites. Elke website hanteert haar eigen privacybeleid. Controleer het privacybeleid van de website om te weten welke gegevens de organisatie opslaat en verwerkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Zweefke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Heeft u een vraag over deze privacyverklaring stuur dan een e-mail naar info@zweefke.nl.