Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling, laat het alsjeblieft weten. Ik zal u ruimte geven om uw klacht te uiten en er alles aan doen wat binnen de mogelijkheden ligt om uw klacht op te lossen. Indien we er samen niet uitkomt, of een gesprek is (om welke reden dan ook) niet mogelijk, dan kunt u het volgende doen:

Volg de klachtenprocedure van Shiatsu Vereniging Nederland.

Blijkt het niet mogelijk om met behulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan kun u terecht bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er sprake is van een tuchtwaardige klacht, kun u terecht bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.