Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling, laat het alsjeblieft weten. Ik zal je ruimte geven om je klacht te uiten en er alles aan doen wat binnen de mogelijkheden ligt om je klacht op te lossen. Indien we er samen niet uitkomt, of een gesprek is (om welke reden dan ook) niet mogelijk, dan kun je het volgende doen:

Volg de klachtenprocedure van Shiatsu Vereniging Nederland.

Blijkt het niet mogelijk om met behulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan kun je terecht bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er sprake is van een tuchtwaardige klacht, kun je terecht bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.